Mobiel Team

Het Mobiel Team Aarschot - Begijnendijk en Mobiel Team GGZ Leuven - Tervuren hebben als doel mensen met een ernstige, langdurige psychische kwetsbaarheid de steun te geven die zij nodig hebben om hun eigen leven in handen te nemen of te houden. Daarnaast is er ook een project Aanklampende zorg en een Mobiele Equipe Internering.

Aanklampende zorg

Project aanklampende zorg voor dak- of thuislozen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek

Het project aanklampende zorg is bedoeld voor mensen

  • die dak- of thuisloos zijn, of het dreigen te worden
  • met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek
  • die om uiteenlopende redenen geen gebruik kunnen maken van het bestaande hulpaanbod.

Het werkingsgebied omvat Groot-Leuven.


Doelstelling van het project

Het project aanklampende zorg biedt professionele ondersteuning op maat aan de doelgroep.
Door laagdrempelig en outreachend contact te leggen met de betrokken cliënt, kan een inventarisatie gemaakt worden van de problemen. Deze kunnen zich situeren op verschillende levensdomeinen, zoals gezondheid, wonen, sociale administratie, zingeving, relaties en zinvolle dagactiviteit. Het uiteindelijke doel van het project is de cliënt toe te leiden tot de gepaste zorg en te motiveren om deze te aanvaarden. Wanneer dit gelukt is, stopt de opdracht van het project.
Het project wil tevens expertise overdragen aan de partners die geconfronteerd worden met de complexe problematiek van deze specifieke doelgroep.


AANKLAMPENDE ZORG
-------------------------------------
Contactpersoon
Robin Wits

Telefoonnummer
0479 75 53 42

Email
Robin.wits@upckuleuven.be 

    Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons privacybeleid.

    OK