Mobiel Team

Het Mobiel Team Aarschot - Begijnendijk en Mobiel Team GGZ Leuven - Tervuren hebben als doel mensen met een ernstige, langdurige psychische kwetsbaarheid de steun te geven die zij nodig hebben om hun eigen leven in handen te nemen of te houden. Daarnaast is er ook een project Aanklampende zorg en een Mobiele Equipe Internering.

Mobiel team GGZ Leuven-Tervuren

Vestigingsplaats Minderbroedersstraat Leuven

Achtergrond

De Mobiele Teams GGZ kaderen in het netwerkproject artikel 107 en artikel 33. Artikel 107 van de ziekenhuiswet biedt de mogelijkheid aan ziekenhuizen om psychiatrische bedden buiten gebruik te stellen met behoud van de financiering. Artikel 33 van het decreet op de CGG maakt het mogelijk dat Centra Geestelijke Gezondheidszorg 10 % van hun budget aanwenden in het kader van de zorgvernieuwing. In die zin sluit dit overheidsinitiatief sterk aan bij het oorspronkelijk project Psychiatrische Thuiszorg en betekent het een versteviging hiervoor.
Meer info over dit zorgvernieuwingsproject is te vinden op www.psy107.be.

Doel

Het Mobiel Team heeft als doel mensen met een ernstige, langdurige psychische kwetsbaarheid de steun te geven die zij nodig hebben om hun eigen leven in handen te nemen of te houden.

Voor wie?

Het Mobiel Team GGZ richt zich tot mensen tussen 16 en 65 jaar die door een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid ondersteuning nodig hebben op verschillende leefdomeinen (wonen, werken, financiën,…).
Het Mobiel Team GGZ met vestigingsplaats Minderbroedersstraat en verbonden aan het UPC KULeuven richt zich tot de regio Leuven en Tervuren.

Hoe?

Het Mobiel Team GGZ begeleidt en behandelt mensen in hun eigen leefomgeving en biedt de hulp die nodig is. Wat deze hulp precies inhoudt, bepaalt de patiënt in overleg met zijn thuismilieu en het Mobiel Team. In crisissituaties zal het Mobiel Team GGZ de patiënt intensief opvolgen, indien nodig door meerdere teamleden. Het Mobiel Team probeert opname te vermijden. Soms lukt dit niet. Indien nodig worden de alternatieven met de patiënt en zijn betrokkenen besproken. Het Mobiel Team blijft zich hoe dan ook actief inzetten voor de patiënt. Tijdens een opname houdt het Mobiel Team contact met de patiënt en het behandelteam van het ziekenhuis.
De bedoeling is een hulpverlening uit te bouwen die afgestemd is op de zorgnoden van langdurig zorgafhankelijke patiënten met een psychiatrische problematiek. Er wordt uitdrukkelijk gekozen voor een ‘herstelgerichte’ visie, een benadering die het persoonlijke herstelproces van mensen en het hervinden van de regie over het eigen leven centraal stelt. De samenwerking met de andere partners uit het netwerk van de patiënt staat hierbij centraal.

Kostprijs

Er wordt geen kost aangerekend voor de interventies van het Mobiel Team GGZ. Voor de consultaties door de psychiater, verbonden aan het Mobiel Team, gelden de RIZIV-tarieven.

Door wie?

Het Mobiel Team is multidisciplinair samengesteld en telt maatschappelijk werkers, psychologen, verpleegkundigen en een psychiater.


MOBIEL TEAM GGZ Leuven -Tervuren
------------------------------------------------------
Minderbroedersstraat 23
3000 Leuven

Algemeen nummer
016 29 87 67

Aanmeldingsnummer
016 29 87 75
ma-di-wo-do tussen 9u en 12u

Teamcoördinator Mobiel Team GGZ Leuven-Tervuren
Mevr. Anke van der Heyde

Verantwoordelijke aanmeldingen Leuven
Mevr. Liesbet Dewolfs
Verantwoordelijke aanmeldingen Tervuren
Mevr. Mariska Christianen

Waarnemend Psychiater
Dr. Lynn de Smet

Email
mobielteamggzleuven@dehulster.be
(gelieve niet aan te melden via dit e-mailadres)

Informatie voor naasten

Download PDF: Mobiele zorg bij langdurige psychische kwetsbaarheid

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons privacybeleid.

OK