voorstelling-beschut-wonen De Hulster - Beschut Wonen

Beschut Wonen

Beschut wonen Team Leuven en Team Aarschot bieden kleinschalige woonvormen en psycho-sociale begeleiding aan voor personen met een psychische kwetsbaarheid. De focus ligt op herstel en maatschappelijke integratie. Zinvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid staan hierbij op de voorgrond.

VOORSTELLING BESCHUT WONEN

Elk initiatief Beschut Wonen (‘IBW’) biedt naast één of andere woonvorm, ‘herstelondersteunende zorg’ voor psychisch kwetsbare personen. De specifieke woonvorm met begeleiding biedt een meerwaarde in het individuele herstelproces.

Wat

De woningen in beschut wonen zijn opgevat als gemeenschapshuizen. Dit betekent dat elke bewoner een eigen bemeubelde kamer heeft en dat de andere leefruimten zoals woonkamer, eetplaats, keuken en badkamer met medebewoners gedeeld worden. Elke woning biedt plaats aan 3 tot 9 personen.
Alle woningen voldoen aan de erkenningsnormen voor Initiatieven Beschut Wonen, zoals vooropgesteld door de Vlaamse Overheid.

Onze 14-tal woningen van Team Leuven zijn gelegen in regio Leuven, Kortenberg en Tervuren. Daarnaast kan je voor wonen in Aarschot terecht bij het Team Aarschot.

Kostprijs

De kostprijs van de bemeubelde kamers bedraagt gemiddeld zo’n 550 € en bevat naast de begeleidingskost en een verblijfskost (de ‘huur’) ook de kosten voor nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit), internet, aansluiting kabel TV en het gebruik van de geïnstalleerde gemeenschappelijke ruimtes. Dit bedrag wordt jaarlijks in januari geïndexeerd.

Wanneer is Beschut Wonen iets voor jou?

- Je hebt een psychiatrische diagnose/kwetsbaarheid of voorgeschiedenis.
- Je wenst ondersteuning op 1 of meerdere levensdomeinen (wonen - opleiding, werk of andere daginvulling- vrije tijd - relationeel - gezondheid - financieel/administratief - zingeving...).
- Je ziet het gemeenschapsleven als een mogelijke meerwaarde voor je herstel.
- Je ervaart het hebben van een goede dagbesteding en dagstructuur als zinvol voor je herstel en bent bereid hiertoe mee te werken aan 'activering op maat'.
- Je laat toe dat de begeleiding van Beschut Wonen contacten onderhoudt met belangrijke steunfiguren, familie en je hulpverleners.
- Je bent bereid te werken met een begeleidingsplan en plan voor moeilijke momenten.

Wanneer is Beschut Wonen niet aangewezen voor jou?

- Als er 24-uurtoezicht noodzakelijk is.
- Als er een verstandelijke beperking (IQ 70-75 of lager) aanwezig is, wordt een inschatting gemaakt voor doorverwijzing naar begeleiding via VAPH.
- Als je middelengebruik je gezondheid, je dagelijkse leven en het gemeenschapsleven negatief beïnvloedt en je hier geen hulp voor aanvaardt, noch de afspraken kan naleven.
- Als je geen behoefte hebt om begeleid te worden.
-Als je de regels uit het huishoudelijk reglement niet kan respecteren.

Wat betekent ‘herstelondersteunende zorg’?

Wij staan in voor je psychosociale ondersteuning, sociale integratie (oa in je buurt), zinvolle dagbesteding en activiteiten.

Meer concreet:
Begeleiding wordt aangeboden op tal van levensdomeinen: gezondheid, wonen, dagactiviteit, budgetplanning, sociale administratie, relaties en zingeving,…
en dit op een doelgerichte wijze afhankelijk van je eigen persoonlijke doelen.
Iedere bewoner gaat samen met de begeleider en de voor hem betekenisvolle personen aan de slag met een persoonlijk herstelplan.
Tijdens bewonersvergaderingen zitten bewoners en begeleiding samen om zaken aangaande het samenwonen te bespreken.
De begeleider bewaakt het persoonlijk groeiproces, het groepsgebeuren en het samenleven tussen de bewoners.

In een aantal woningen in regio Leuven wordt ook samengeleefd met een specifieke ‘focus’:
het huis voor verslavingszorg,
KOTlab voor jongvolwassenen,
en het studio wonen in het Kostershuis als tussenstap naar alleen wonen.

Wat ‘zinvolle dagbesteding en activiteiten’ en ‘sociale integratie' betreft, werken we nauw samen met onze dienst Activering.
We kunnen ook de ontmoetingsplaats het ‘Kostershuis’ aanbevelen, gelegen op het St. Jacobsplein te Leuven. Dit is een aparte werking binnen ons initiatief beschut wonen waar bijna dagelijks een activiteit aangeboden wordt, aangepast aan verschillende noden en interesses en steeds gericht op een gezonde levensstijl zoals zorg voor het eigen lichaam, voldoende beweging, gezonde voeding,…

Ook contacten met familieleden en andere belangrijke personen in het leven van elke bewoner, blijven voor ons zeer belangrijk evenals de samenwerking met behandelaars en hulpverleners om het herstel proces te optimaliseren. Vanuit dit oogpunt werken we in de Hulster vaak aan verschillende projecten mee en hebben we zelf een familiewerking uitgebouwd.

Het begeleidingsteam Beschut Wonen bestaat uit verschillende disciplines zoals sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, opvoeders, maatschappelijk assistenten, psychologen en een ervaringsdeskundige collega.

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons privacybeleid.

OK