Beschut Wonen

Beschut wonen Team Leuven en Team Aarschot bieden kleinschalige woonvormen en psycho-sociale begeleiding aan voor personen met een psychische kwetsbaarheid. De focus ligt op herstel en maatschappelijke integratie. Zinvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid staan hierbij op de voorgrond.

Aanmeldprocedure - Regio Leuven

Gelieve bij aanmeldingen voor regulier beschut wonen - regio Leuven - Kortenberg en Tervuren, momenteel rekening te houden met een langere wachttijd wegens interne herstructureringen
in ons woonaanbod!


Hoe meld je je aan voor Beschut Wonen - regio Leuven?

Onderstaande aanmeldprocedure geldt voor Regulier Beschut Wonen regio Leuven - Kortenberg - Tervuren & Verslavingszorg Kessel-lo.

Voor de aanmeldprocedure voor KOTlab: klik HIER
Voor de aanmeldprocedure Beschut Wonen regio Aarschot: klik HIER

STAP 1
Aanmelden via email: 
aanmeldingbeschutwonen@dehulster.be 

BEZORG ONS VOLGENDE DOCUMENTEN:
De aanmeldfiche
Een kopie van je identiteitskaart 
Het informed consent document

De nodige documenten vind je onderaan deze pagina.
We vragen om alle documenten apart in te scannen wanneer deze per mail worden doorgestuurd.

PER MAIL: aanmeldingbeschutwonen@dehulster.be  


PER POST:
Aanmeldingen IBW De Hulster
Minderbroedersstraat 23, 3000 Leuven


VOOR MEER INFO KAN JE HET AANMELDTEAM MAILEN
OF OOK TELEFONISCH BEREIKEN OP MAANDAGEN TUSSEN 9 EN 11u  - 016 29 87 60:
Corinne Staskowiak (regulier beschut wonen)
Niki Weegels (regulier beschut wonen & verslavingszorg)
Isabel Alleman (regulier beschut wonen & verslavingszorg)


STAP 2
- Na het verzamelen van deze gegevens, volgt er een kennismakingsgesprek op de burelen van De Hulster met iemand van het aanmeldteam.
Hier wordt uitleg gegeven over de werking van Beschut Wonen en naar je verwachtingen geluisterd.

- Hierna bezorgen we je een aanmeldbundel die je samen met je behandelaars mag invullen, alsook een medische fiche om door je behandelende arts te laten invullen. We vragen voor het terugbezorgen ervan een termijn van 1 maand te respecteren.
Deze documenten vind je alvast onderaan deze pagina.


STAP 3
- Na de ontvangst van alle documenten volgt er een intakegesprek met onze coördinerende psychiater en/of assistent-psychiater.

Na dit gesprek kan definitief bevestigd worden of je in aanmerking komt voor BW.
Indien je toch niet in aanmerking komt, wordt dit met jou en met eventuele doorverwijzers besproken. In dat geval worden er alternatieven voorgesteld.

Starten met Beschut Wonen

- Effectief bij ons komen wonen kan pas na een zekere wachtperiode. De duur van deze wachttijd is afhankelijk van het aantal aanvragen en van de regelmaat waarmee er plaatsen vrij komen in de verschillende woningen.
- Er wordt geprobeerd om rekening te houden met de regio die je bij de aanmelding gevraagd hebt (Leuven, Kortenberg, Tervuren).
- Van zodra we een voor jou 'geschikte' kamer hebben, word je uitgenodigd om deze te bekijken.
- De uiteindelijke start van Beschut Wonen zal nog voorafgegaan worden door een startgesprek, waarbij uitdrukkelijk over werkpunten, verwachtingen en toekomstperspectieven gepraat zal worden. Er worden dagactiviteiten afgesproken en het netwerk rond jou wordt in kaart gebracht. Dit is noodzakelijk voor je goede zorg. Dit gesprek kan doorgaan samen met je toekomstige begeleiding van BW, je doorverwijzer en/of andere betrokken hulpverleners.
- Wanneer je een tijdje bij ons woont, stellen we samen een begeleidingsplan op met persoonlijke doelstellingen.

Samenstelling aanmeldingsteam

Dr. Dirk De Wachter, coördinerend psychiater
Dr. Dymitr Scibiorski, assistent psychiater
Corinne Staskowiak, teamcoördinator 
Niki Weegels, maatschappelijk werkster
Isabel Alleman, klinisch psychologe

Hieronder vind je alle nodige documenten voor een aanmelding bij Team Leuven:
Beschut Wonen regio Leuven - Kortenberg - Tervuren & Verslavingszorg Kessel-lo
(versie 22 november 2023)

Gelieve steeds deze recentste versies te gebruiken en alle documenten apart terug in te scannen wanneer u kiest om deze per mail aan ons te bezorgen.

Aanmeldfiche De Hulster

Medische fiche - Team Leuven

Informed consent - Team Leuven

Aanmeldbundel - Team Leuven

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons privacybeleid.

OK