Aangepaste zorgverlening door Coronavirus - Info voor cliënten, familie en hulpverlening - Update 22 april 2020

De diensten Beschut Wonen, Mobiel Team en Activering moeten hun werking afstemmen op de richtlijnen vanuit de Overheid.

Voor Beschut Wonen betekent dit:
- Het Activiteitencentrum/ontmoetingsruimte (Kostershuis, Kruisstraat 1 te Leuven) wordt voorlopig tot en met 8 juni gesloten. Alle geplande groepsactiviteiten worden tot die tijd geannuleerd.
- Voor de individuele begeleiding van onze bewoners proberen we zoveel mogelijk in te zetten op telefonische gesprekken of via andere digitale (online) wegen. We bekijken met iedereen onderling wanneer face-to-face contacten noodzakelijk zijn en met aandacht voor de nodige 'social distance'.
- Gesprekken op de burelen gaan voorlopig niet door, noch groepsgesprekken allerhande.
- We proberen onze bewoners zoveel mogelijk van nieuwe informatie te voorzien via telefonisch contact, maar bv ook via onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/dehulsterbeschutwonen
- Indien u als bewoner, familielid of hulpverlener bijkomende vragen hebt, kan u steeds telefoneren naar 016 29 87 60.

Voor het Mobiele team betekent dit:
U kunt blijven beroep doen op het Mobiel Team wat de aanmeldingen betreft (016/29 87 75 op ma/di/woe/don 9-12u) alsook wat de opvolging van de lopende begeleidingen betreft. Wij blijven onze patiënten verder opvolgen a.d.h.v. minstens 1 telefonisch contact per week. Face-to-face contacten kunnen plaatsvinden bij een algemene ongerustheid van het netwerk, in functie van opvolging van het toestandsbeeld en als we patiënten telefonisch niet kunnen bereiken. Hierbij worden alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen. Vragen omtrent onze werking kunnen tijdens de kantooruren telefonisch beantwoord worden via het algemeen nummer van het Mobiel Team (016/29 87 67).

De dienst Activering onderhoudt enkel telefonisch contact met hun cliënten.

Hieronder vind je meer info over alle mogelijke hulpverlening, verhalen, tips in deze coronatijden. 
Er is een link naar de pagina van het VVGG: Coronakriebels en je kan info downloaden vanuit het GGZ-netwerk Diletti.


Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons privacybeleid.

OK