De Hulster vzw

Vzw De Hulster is een samenwerkingsverband van verschillende diensten verspreid over de regio's Leuven en Aarschot: Beschut Wonen, het Mobiel Team en Activering. Binnen dit samenwerkingsverband werken we herstelgericht met gedeelde waarden en een gezamenlijke visie en missie.

Visie

De Hulster streeft naar een vermaatschappelijking van de zorg. Dit betekent dat we cliënten stimuleren en ondersteunen om te participeren in de samenleving en dat we hen aanmoedigen om zin te geven aan verschillende levensdomeinen. Wij willen de herstelvisie verder integreren in onze werking en meer inzetten op ervaringsdeskundigheid in de dagelijkse werking en in het beleid van De Hulster. De Hulster beoogt een breder maatschappelijk draagvlak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Daarnaast willen we inspelen op de nieuwe noden binnen een veranderend GGZ landschap. De Hulster zal de goede samenwerking met andere hulpverleningsinstanties, het netwerk en de familie van de cliënt verder uitbouwen. Dit willen we doen met respect voor ieders specifieke bijdrage en autonomie.
Geïnspireerd door deze kernopdracht streven we naar een competentiegericht personeelsbeleid binnen een optimale werkomgeving.

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons privacybeleid.

OK