familiewerking De Hulster - Beschut Wonen

Beschut Wonen

Beschut wonen Team Leuven en Team Aarschot bieden kleinschalige woonvormen en psycho-sociale begeleiding aan voor personen met een psychische kwetsbaarheid. De focus ligt op herstel en maatschappelijke integratie. Zinvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid staan hierbij op de voorgrond.

Familiewerking

Similes is de stem in Vlaanderen van en voor familieleden van personen met psychische problemen.

Het familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw is een samenwerking tussen verschillende familieorganisaties.
Als ouders, partner, kind, familielid van iemand met een kwetsbaarheid kan je hier terecht voor allerhande informatie.

vzw De Hulster beschikt ook over een interne familiewerking.

Similes

Similes is een vereniging voor gezinsleden en betrokkenen van personen met psychiatrische problemen. Similes verenigt partners, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden...kortom iedereen die betrokken is bij een psychisch kwetsbaar iemand en los van het feit of deze persoon thuis woont of is opgenomen in een ziekenhuis of beschut of zelfstandig woont. Similes bestrijdt het stigma en taboe dat nog steeds rust op thema’s van geestelijke gezondheid, op personen met psychische problemen én op hun gezin. Hun werking richt zich naar familieleden van personen met een psychische kwetsbaarheid en naar iedereen die zich op één of andere manier betrokken voelt bij deze thematiek.
Lees meer op www.similes.be

Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw

Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw is een kennis- en uitwisselingsplatform in samenwerking met verschillende familieorganisaties in Vlaanderen, actief op vlak van geestelijke gezondheid:  https://familieplatform.be/  Ook hier kunnen familie en naastbetrokkenen van psychisch kwetsbare personen terecht met hun vragen en noden.
Als kind van een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen kan je ook terecht op  https://familieplatform.be/kinderen-van/ 

Het Familieplatform werkt met familievertrouwenspersonen. Een familievertrouwens-persoon is een onafhankelijk aanspreekpunt voor familie. Wanneer familie nood heeft aan een luisterend oor of moeilijkheden ervaart rondom de zorg voor een familielid, kunnen zij terecht bij de familievertrouwenspersoon.

Familiewerking 

Na de familiecontactdag in oktober 2019 werd de familieraad opgericht. Het aantal leden groeit gestaag en intussen zijn we met zes collega’s hulpverleners en zeven familieleden van bewoners. Met deze familieraad organiseert Team Leuven jaarlijks een familiecontactnamiddag en zesmaandelijks een infoavond voor nieuwe bewoners en hun familie.  
Concreet komen we ongeveer om de zes weken samen om te brainstormen en te overleggen, gedurende een tweetal uurtjes.

Tijdens de eerste gesprekken peilden we naar de taken van de familieraad:  
-       Adviserend en ondersteunend: In een constructieve dialoog met de hulpverlening worden de noden en de behoeften van familieleden benoemd en besproken.  
-       Inspirerend: Men komt los van het eigen persoonlijke verhaal, overstijgt dit en biedt ideeën aan voor de werking. Deze zullen steeds getoetst worden bij het volledige team waarna feedback teruggekoppeld wordt.  
-       Onderling verbindend: Op die manier kan men de vragen en noden die er op familieniveau leven een kader geven, hervertalen en begripvol bejegenen.  De besproken thema’s zijn zeer uiteenlopend en kunnen zowel door de familieleden als begeleiders geagendeerd worden. Ze gaan van praktische zaken tot meer beschouwende.
Enkele voorbeelden zijn: motivatie om aan de familieraad deel te nemen, een nieuwe folder van beschut wonen De Hulster, medicatietrouw, de wacht, de familiereflex, een rondvraag bij de bewoners over het contact met hun familie, de stijgende energieprijzen, onderhoud van en hygiëne in de woningen, …

 
Er zijn plannen in de maak om de familieraad verder uit te bouwen samen met De Hulster Team Aarschot.    

Brochure Beschut Wonen Team Leuven vanuit familieraad

Folder - info voor familie en dichtbetrokkenen van nieuwe bewoners

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons privacybeleid.

OK