ervaringsdeskundige De Hulster - Beschut Wonen

Beschut Wonen

Beschut wonen Team Leuven en Team Aarschot bieden kleinschalige woonvormen en psycho-sociale begeleiding aan voor personen met een psychische kwetsbaarheid. De focus ligt op herstel en maatschappelijke integratie. Zinvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid staan hierbij op de voorgrond.

Ervaringsdeskundige

Sinds oktober 2016 is er een ervaringsdeskundige collega werkzaam binnen beschut wonen De Hulster.

Een ervaringsdeskundige heeft ervaring met een psychische aandoening en met het herstellen ervan.
Die ervaringskennis zet zij in om lotgenoten te ondersteunen in hun herstelproces. Ze is een rolmodel en een voorbeeld van empowerment en hoop.
Daarnaast vervult ze een brugfunctie tussen ons team en onze cliënten. Dit houdt in dat ze het perspectief van de cliënten vertolkt, dat ze een kritische houding t.o.v. de hulpverleners vertoont indien nodig, en dat ze de drempel naar de hulpverlening voor de cliënten verlaagt.  
Onze ervaringsdeskundige houdt zich concreet bezig met het grote communicatieproject ‘Ontbrekende hoeken en losse vijzen’ in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting,
met het verspreiden van crisisplannen en –kaarten onder de bewoners,
met het geven van cursussen in het kader van de Herstelacademie, o.a. de module herstelverhalen schrijven,
met de familiewerking en tenslotte ook met het brengen en toelichten van haar herstelverhaal in scholen.
In het Kostershuis zal je haar ook soms aantreffen bij een van de activiteiten.
Sinds kort focust ze zich ook meer en meer op individuele gesprekken met de cliënten, om tegemoet te komen aan hun noden en behoeften. Gesprekken over wat de cliënt bezighoudt, over de impact van zijn psychische kwetsbaarheid op zijn leven, over zijn krachten en hoop, zijn herstel. Deze aanvullende gesprekken vormen beslist een meerwaarde.

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons privacybeleid.

OK