Beschut Wonen


We bieden kleinschalige woonvormen en psycho-sociale begeleiding aan voor personen met een psychische kwetsbaarheid. De focus ligt op herstel en maatschappelijke integratie. Zinvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid staan hierbij op...

Mobiel Team


Het Mobiel Team Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) heeft als doel mensen met een ernstige, langdurige psychische kwetsbaarheid de steun te geven die zij nodig hebben om hun eigen leven in handen te nemen of te houden.

Wat is Activering?


Activering is een samenwerking tussen vzw De Hulster, UPC KU Leuven en vzw Fides. We hebben een aanbod op 3 domeinen nl. ontmoeting en vrije tijd, opleiding en werk.

De Hulster richt zich op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Wij geloven in kansen, mogelijkheden en kwaliteiten ook na een moeilijkere periode. We streven ernaar om samen op weg te gaan, zoekend naar hoe herstel vorm kan krijgen. In dit proces fietsen we als een tandem waarbij de cliënt de richting bepaalt. Ondersteuning varieert, soms wordt er meegefietst, soms zit men eerder achterop of neemt men net het stuur even over. Kortom, waar we ook naar toe gaan en wat we op onze weg tegenkomen, we bouwen verder op de schoonheid van ieders eigen vleugels.


Naar aanleiding van de richtlijnen tot schaalvergroting van het Agentschap Zorg en Gezondheid, zijn de erkenningen van de initiatieven beschut wonen de Hulster, Fides en de Linde samengevoegd sinds 1 januari 2022.

Momenteel beschikt vzw de Hulster over 197 erkende plaatsen in de regio Zaventem, Tervuren, Kortenberg, Leuven, Aarschot en Diest.
Vzw Sint-Annendael Grauwzusters exploiteert 46 van de 197 plaatsen van vzw De Hulster onder de naam Beschut wonen de Linde in regio Diest en Aarschot.
Beschut Wonen Fides exploiteert 44 van de 197 plaatsen van vzw De Hulster in regio Aarschot. Naast het Beschut Wonen blijft Fides ook met het Mobiel Team zijn begeleidingen in de thuiscontext aanbieden in de regio Aarschot - Begijnendijk.
De nieuwe structuur van de organisatie nodigt ons uit om met de bestaande teams in de verschillende regio’s zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak nauwer samen te werken. Daarnaast willen we in het kader van de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg inzetten op een lokale verankering van onze organisatie in verschillende steden. Dit doen we door de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor onze zorgvragers en naasten te verbeteren en de intersectorale samenwerking met de verschillende (zorg)partners in de regio te versterken.     


nieuws

Focus op de werkgroepen en projecten binnen vzw De Hulster - beschut wonen - Anno 2021, richting 2022

Jaarverslag 2021

Lees meer

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons cookie statement.

OK